logo mazurenko promotion

Mazurenko Armwrestling Promotion Sp. z o. o.
ul. Okrzei 18/7, 81 - 245 Gdynia
tel/fax +48 (58) 621 93 08
e-mail: armwrestling@world.pl

Mazurenko Armwrestling Promotion Sp. z o. o.

ul. Okrzei 18/7
81 – 245 Gdynia
tel/fax +48 (58) 621 93 08
e-mail: armwrestling@world.pl
www.armpower.net
www.armbets.tv

Paweł Podlewski

Dyrektor Handlowy / Organizator Imprez
Tel. +48 603 603 880
e-mail: pawel.podlewski@armpower.net

ZARZĄD:

Prezes Zarządu – Igor Mazurenko
Prokurent – Anna Mazurenko

KRS 0000486323, NIP 958­166­42­77, Regon 221994788
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 50.000 PLN
Bank Zachodni WBK S.A. 5 oddz. Gdynia
PL 24 1090 1102 0000 0001 2215 8464,
SWIFT CODE: WBK PPLPPXXX